top of page

Lunge/spirometri test

Hvorfor skal du ta en slik test?

En lungefunksjonstest, bedre kjent som spirometritest, er en test som
undersøker forskjellige egenskaper ved lungene. 

  • Mengde (volum) luft som pustes ut

  • Strømningshastighet til denne luften (flow)

Disse variablene gir svært god informasjon om lungenes og luftveienes
funksjon. Målingene blir i liten grad påvirket av muskelstyrke og fysisk
kondisjon, og kan derfor bli brukt som et mer objektivt mål på
lungefunksjon. 

En vanlig årsak til bruk av denne testen er mistanke om anstrengelses-
astma eller KOLS (kronisk obstruktiv lunge sykdom)

Denne testen blir ikke gjenomført som en enkeltstående test på klinikken, men i sammenheng med en Vo2maks test. Dette er fordi jeg ikke driver med diagnostisering av pasienter, men bruker det som et supplement til Vo2maks test for å få et bedre bilde av om lungefunksjon er en begrensede faktor for fysisk aktivitet. 

Spirometritest er en litt vanskelig test å få perfekt, da kvaliteten på testen i stor grad ligger hos den som gjør testen. Derfor blir ofte resultatene bedre når man har prøvd noen ganger. 

Testen blir gjennomført før Vo2maks testen og i noen tilfeller etter testen for å kunne samenligne.

Testen er en blåsetest, den går ut på å fylle og tømme lungene for luft. Dette gir et bilde av lungekapasiteten. Det skal en god del til for at lungene er den begrensede faktoren ved utholdenhetstrening, derfor er det viktig å ta tak i det hvis det skulle være tilfellet. 

Hovedsaklig består testen av 3 dype inn- og utpust fordelt over 3 forsøk.

 

Det er ingen spesielle hensyn du trenger å ta før akkurat denne testen annet en hva du trenger for å gjennomføre en Vo2maks test (treningstøy, sko, vannflaske, håndkle).

Har du astma og går på medisin for dette kan du ta medisinen før du kommer eller når du er her. 

Begreper og forkortelser:​
Testen undersøker FVC, FEV1, PEF og FEV1%

FVC = forsert vitalkapasitet = største volumet du klarer å puste ut når
lungene er helt fylt med luft. 

FEV1 = forsert ekspiratorisk volum første sekund = mengden luft ut av
lungene med fulle lunger første sekundet.

PEF = peak expiratory flow = topphastigheten på luften du puster ut. 

FEV1% representerer det prosentvise forholde mellom FEV1 og FVC. Altså
hvor mye av FVC som tømmes første sekunder. 

Ta kontakt!

Det er egen pakke på denne testen og Vo2maks test med treningsprogram.

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram

Takk for at du sendte inn en melding!

bottom of page