top of page

Laktat terskel test

Hva er din terskelfart?

Pris: 950 kr

Laktat forbinder mange med slitne og sure ben. Det ikke så mange vet er at laktat er en naturlig produkt av glykolysen, og at det til enhver tid er laktat i blodet. Ved lav intensitet klarer kroppen fint å håndtere laktatet. Laktat er heller ikke bare et avfallsprodukt, men energi som blant annet blir brukt av hjertet. Når intensiteten er lav benyttes oksygen til å danne energi. Men kroppen kan også danne energi (ATP) uten oksygen (anaerobisk). Det er da laktatet hoper seg opp. I en slik prosess sitter man igjen med mindre ATP og mer laktat.

Opphopningen av laktat er derfor en god indikasjon på at arbeidet foregår uten tilgang på nok oksygen. Det vil føre til en reduksjon i intensiteten over tid. Det er her laktat terskel kommer inn. Hvis man vet på hvilken intensitet kroppen ikke får nok oksygen, kan man legge seg på en intensitet rett under dette. Dette vil tilsvare den høyeste intensiteten du kan klare å holde i snitt over ca. 1 time uten at verdiene blir alt for høye.

Laktat terskel er en gitt prosent av Vo2maks og prosenten vil variere fra individ til individ. Ved å trene systematisk på laktat terskel (terskel trening) vil arbeids økonomien din på denne hastigheten bedres. Dette vil si at du kan øke hastigheten på terskel, men terskelen som en prosent av Vo2maks endrer seg ikke. Dette betyr at en høy Vo2maks er avgjørende for gode resultater.

Når du møter opp ta gjerne med deg:

  • Treningstøy

  • Innetreningsko

  • Eget pulsbelte (hvis du har)

  • Lite håndkle (hvis ønskelig)

  • Skift til etter testen (vi har garderober)

En laktat terskel test uten Vo2maks, er ikke en veldig hard test, men den tar litt tid. Før du begynner å sykle eller løpe (eller annen aktivitet) måler vi laktatverdi i hvile. Testen er delt inn i «5 minuttere». mellom 5 minuttene er det 30 sek pause, her blir laktatmålingen gjort. Hvert 5. minutt blir det gjennomført en laktattest. Intensiteten øker også vært 5. minutt. Ut fra din hvilelaktat beregner vi hva som vil være din terskelverdi. Nye 5 minuttere blir gjennomført helt til vi får en eller to målinger som er over terskel. Dette gir oss en kurve som viser ganske nøyaktig hvilken intensitet som er din terskel fart.

Testen er i samsvar med protokollen til Olympiatoppen.

Optimaliser din trening!

La meg hjelpe deg.

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram

Thanks for submitting!

bottom of page